string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja ruchomości 1

Sygn. akt Km 621/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.02.2018 roku o godz.12:00 pod adresem: 43-180 Orzesze, ul. Traugutta 8A odbędzie się:
pierwsza licytacja
ruchomości, stanowiących własność dłużnika w niniejszej sprawie.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Samochód osobowy Daewoo Matiz nr rej SMIG060
nr VIN SUPMF484DYW004221 rok prod. 2000
kolor niebieski metalik

cena szacunkowa
2.000,00
cena wywołania
1.500,00zł

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu poprzedzającym licytację w godz. od 9:00 do 11:00 i w dniu licytacji pod w/w adresem.

dm1

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.


Poprzednia strona: Ruchomości