string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja ruchomości 1

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.02.2018 roku o godz. 12:00 pod adresem: 43-175 Wyry, ul. Pszczyńska 167 odbędzie się:
druga licytacja ruchomości,

stanowiących własność dłużnika w niniejszej sprawie.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

Urządzenie do odsysania pyłów. Cyklon do młyna. Model ML-SCF 50 HP prawie nowy
wartość szacunkowa: 9 753,00 zł

cena wywoławcza: 4.876,50 zł

Wykaz ruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (tel. 32 22 66 182)
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu poprzedzającym licytację w godz. od 9:00 do 11:00 i w dniu licytacji pod w/w adresem.

r1a

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.


Poprzednia strona: Ruchomości