string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja ruchomości 1

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.05.2018 roku o godz. 10:00 na parkingu sądowym przy budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie znajdującym się pod adresem Mikołów ul. Wyszyńskiego 4 odbędzie się:

druga licytacja ruchomości

stanowiącej własność dłużnika w niniejszej sprawie tj.:

Samochód osobowy BMW 320 rok produkcji 2002 VIN WBAAP71050PJ38998
kolor niebieski, combi

wartość szacunkowa:
11.000,00zł
cena wywołania:
5.500,00zł

Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. kwotę 1.100,00zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Ruchomość będącą przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu poprzedzającym licytację w godz. od 15:00 do 16:00 pod w/w adresem

aalic

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.


Poprzednia strona: Ruchomości
Następna strona: Licytacja ruchomości 2