string(120) "Smarty error: [in metadata template line 13]: syntax error: unrecognized tag 'var' (Smarty_Compiler.class.php, line 590)"

Licytacja nieruchomości 6

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/55 zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 18.07.2017r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Mikołowie sala nr 32 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

położonego w miejscowości Łaziska Górne, ul. Kościuszki 106d/39 stanowiącego własność dłużnika i posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie  nr KA1M/00071764/5.
Mieszkanie znajduje się na IV piętrze budynku i składa się z dwóch pokoi, łazienki z wc, przedpokoju oraz kuchni. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkania to 49,34 m2.

     Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę:  139.385,00 zł.

     Cena wywoławcza na II licytacji wynosi: dwie trzecie sumy oszacowania
tj. kwotę:   92.923,33 zł.

     Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tj. kwotę: 13.938,50zł. 

Rękojmia winna być wpłacona gotówką w kancelarii komornika lub na konto komornika nr.: 29 1050 1634 1000 0022 0192 6314  ING Bank Śląski SA O/Mikołów  przy czym kwota rękojmii winna znajdować się na rachunku bankowym komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

      Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia a dłużnicy winni umożliwić wgląd na teren posesji zainteresowanym w dniach  od 13.07.2017r. do 14.07.2017r. w godz. od 14:00 do 16:00.
     W terminie dwóch tygodni przed licytacją akta niniejszej sprawy wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości będą udostępnione do wglądu w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Mikołowie w sprawie o sygn.  I Co 1575/16.

lic_nier_T1

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.


Poprzednia strona: Licytacja nieruchomości 5